Mekaniska skruvförband

Utbildning: 1 dag

Införandet av Eurokodsystemet innebär att regler har ökat tydligheten inom området av mekaniska förband i stålkonstruktioner. Utbildningen tydliggör användandet och utförandet när det gäller fästelement i stålkonstruktioner.

Innehåll
Kursen innehåller bland annat följande moment:

- Regelverk
- Terminologi
- Produktkrav
- Utförande
- Montering
- Praktiska moment i laboratoriet

Kursledare
Björn Malmqvist är Teknisk chef på Nordic Fastening Group AB och har mångårig erfarenhet av tillverkning, provning, verifikation och dokumentation av fästelement i stålkonstruktioner.

Björn är föredragshållare på bland annat SBI Stålbyggnadsdagar, har skrivit artiklar i exempelvis Stålbyggnadsnytt och är anlitad som teknisk expert i skruvfrågor enligt EN 1090-2.

Kursintyg
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs. 

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.

Information och villkor
Avbokning kan ske 2 veckor före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras halva kostnaden. Vid återbud senare än en vecka innan utbildningens start debiteras hela avgiften. Vid övertecknad kurs gäller tidpunkt för anmälan som turordning. Utbildningen kan komma att ställas in om inte tillräckligt antal deltagare anmälts.

Avgift för deltagande i examination faktureras separat. Anmäld deltagare kan ersättas av annan deltagare om Safe Control har blivit informerade senast dagen innan kursstart.

Kontaktperson

Veronica M. Orvheden
Telefon: 031-65 64 95
veronica.orvheden@safecontrol.se

 

Bokning

Datum
21 mars 2018

Tid
Kl 08.30- 16.30

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg

Platser kvar
Ja

Anmälan
Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se.

Pris
4.500 kr per person (exkl. moms).
I avgiften ingår lunch, fika och kursdokumentation.

Se våra andra utbildningar »

Safe Control kvalitetssäkrar ert metalliska material
Kvalitetssäkringen innebär att vi kontrollerar om materialet motsvarar angivna krav för standarden och/eller specifika kundkrav samt att vi verifierar certifikatet.
Läs mer »

Se alla våra utbildningar »