Kemi

Lämna ett prov till oss och få tillbaka ett resultat som ger den fullständiga kemiska sammansättningen av materialet. Vi analyserar till exempel beläggningar, metaller, partiklar, kylvätskor, fibrer och vatten. Vi genomför också olika typer av korrosionsprov.

 

Vi karakteriserar metaller och identifierar ingående legeringsämnen med hjälp av bland annat vår optiska emissionsspektrometer (OES) och mikroskopering. Vi utför analys av kemisk sammansättning av olegerade och låglegerade stål, rostfria stål, duplexa stål samt analys av nickel-, koppar- och aluminiumlegeringar.

Laboratoriet utför också kemisk analys av beläggningar och partiklar, liksom korrosionsprovning prov på rostfria austenitiska stål.

Några tjänster är:


Kvalitetskontroll av metalliska material

Analys av kemisk sammansättning tillsammans med materialets mekaniska och strukturella egenskaper ger en gedigen kunskap om materialets kvalitet.
Kvalitetssäkring av metalliska material »

Kemi

Ackrediterad korrosionsprovning

Våra kemister och metallografer provar och dokumenterar olika materials korrosionsbeständighet.

Behöver du kunskap om materiallära och hur du ska tolka ett materialcertifikat?

Utgångspunkten för vår tvådagarsutbildning om metalliska material är att ge dig en grundläggande kunskap i materiallära och om hur du tolkar certifikat. Utbildningarna innehåller förutom teori även praktiska moment i vårt laboratorium.
Mattias Thuvander

Mattias Thuvander

Materiallära Material Science (grund) Mattias Thuvander, docent Mikrostruktur fysik, arbetar på Institutionen för Fysik vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Tolkning av materialcertifikat leds av Torbjörn Ygesjö, Marine Surveyor hos Bureau Veritas, Marine & Offshore.

Utbildningarna är fristående, vilket betyder att du kan anmäla dig till enbart en av dagarna. Om du väljer att delta på båda erhåller du 1 000 kr i rabatt.

Datum och information » 

Torbjörn Ygesjö

Torbjörn Ygesjö

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi

Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot nationella och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This