Miljöteknik

Materialteknik

Utbildning

Vi är er oberoende uppdragspart.

Safe Control Materialteknik AB är ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium som provar, analyserar och undersöker metalliska material. Vi erbjuder också miljöanalyser på byggmaterial, mark, i luft och vatten.

 

Som ett privatägt och helt fristående laboratorium är vi en oberoende part i alla uppdrag. Våra kunder är företag inom många olika branscher, offentliga myndigheter och privatpersoner. Vi hjälper er som vill veta och förstå.

Materialteknik

Laboratoriet genomför  provningar, analyser, undersökningar och kvalitetssäkring av metalliska material.

MATERIALTEKNIK »

Miljöteknik

Vi analyserar mark, byggmaterial,  luft och vatten med avseende på miljöfarliga och hälsofarliga ämnen.

MILJÖTEKNIK » 

Utbildning

Vi erbjuder öppna och företagsanpassade utbildningar samt företagsinterna seminarier.

UTBILDNING »

Nyhetsbrev

Ur innehållet: Kontroll av svets, svetsförband, svetsprocedurer, nyanställda i miljöteknik-teamet, ny receptionist.

läs mer

Energi & Kraft

Petrokemi

Arbetsmiljö & Deponi

Papper & Massa

Offshore

Fordon & Transport

Fastighet & Bygg

Svetsande företag