Fraktografi

I de flesta haverier och skador där brott uppkommit är det viktigt att undersöka brottytan i syfte att identifiera orsaken.

Vid undersökning av brottytan försöker man fastställa brottyp, var brottet startat (brottinitiering) samt se om det förekommer någon form av defekt som kan vara orsak till brottet. Undersökningen utförs med obeväpnat öga, i ljusoptiska mikroskop i låg och hög förstoring samt i svepelektronmikroskop (SEM).

Vi studerar inte bara brottytan utan även områden i nära anslutning till brottet. Vid den okulära undersökningen av dessa områden undersöks om det förekommer sprickor, korrosionsskador, defekter eller något annat, exempelvis värmepåverkan, som kan ge oss ytterligare en indikation om orsak till uppkomst av brott.

Undersökningen av brottytan och närliggande områden är viktig i det avseendet att det ligger till grund för den fortsatta metallografiska undersökningen där snitt tas ut från intressanta områden. Dessa provbereds och undersöks i ljusoptiska mikroskop samt i SEM, i både etsat och oetsat tillstånd. 

Fraktografi

Kontaktperson

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi
Telefon: 031-65 64 94

Lars Andersson
Ansvarig: Haveri- och skadeundersökning
Telefon: 031-65 64 86

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This