Dragprovning

Dragprovning är en av de vanligaste metoderna inom mekanisk provning. Metoden används för karakterisering av ett materials hållfasthetsegenskaper.

Vi kan utföra dragprov upp till en provkraft av 600 000 N (ca 60 ton) där  brottgräns, sträckgräns, förlängning samt kontraktion kan utvärderas.

I vår mekaniska verkstad tillverkas provstavarna för dragprovning.

Typiska användningsområden:

  • Provning av armeringsjärn, upp till 32 mm
  • Provning av skruvförband
  • Bestämning av sträckgräns, brottgräns, brottförlängning och areareduktion på standardiserade provstavar.

Ackrediteringsomfattning

  • SS-EN ISO 6892-1
  • SS-EN ISO 15630-2
  • ASTM E8
  • ASTM E8M
Dragprovning Galdabini Quasar kN600

Dragprovare Quasar kN 600

Vår dragprovare från Galdabini kompletterar vår tidigare dragprovare, vilket möjliggör att vi kan hantera större volymer av provning.

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Ansvarig: Mekanisk provning

Telefon: 031-65 64 98

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

Share This