KONTROLLERA DITT DRICKSVATTEN

Var femte brunn har otjänligt vatten.
När analyserade du ditt brunnsvatten senast?

Beställ din analys här

Miljö

Återanvändning, sanering eller deponi? Vi analyserar förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i byggnadsmaterial, mark, jord, luft och vatten. Vi kan ge er lösningar som kan ligga till grund för hantering av dessa ämnen med hänsyn taget till arbetsmiljö, sanering och deponi.

Vi utför och ombesörjer analyser med avseende på förekomst av olika ämnen i prov från byggmaterial, mark, jord, luft och vatten.

 

Ackrediterad asbestanalys

Ackrediterad asbestanalys

Med 30 års erfarenhet i ryggen av asbestanalyser har vi skapat en gedigen kunskapsbank. Vi är ackrediterade att utföra kvalitativa asbestanalyser i fasta material – exempelvis byggmaterial i form av matta, isolering, fix och fog.
Lär dig mer om asbest »

Är du privatperson och önskar analysera byggmaterial eller ditt dricksvatten?

Vi välkomnar och uppmanar även privatpersoner att låta utföra miljöanalyser. I vår webbshop kan du beställa och förskottsbetala dina analyser. Dina prover kan du skicka till oss eller lämna in personligen i vår reception.

Analys av dricksvatten
Om du vill analysera ditt dricksvatten ber vi dig att kontakta oss då det krävs särskilda provtagningskärl samt specifika provtagningsinstruktioner.  Observera att vattenproverna ska lämnas in till oss samma dag som proverna tas, senast klockan 13.00.

Vikten av att genomföra miljöinventering

Det finns miljö- och hälsofarliga medel och material i våra byggnader som bör inventeras innan man river eller renoverar.
Mer om miljöinventering »

Miljöinventering

Anmäl dig till våra utbildningar idag!

Vi har utbildningar inom miljöinventering och asbest vilka genomförs regelbundet.
Vårt utbildningsprogram »

Vet du att ca 80 000 markområden i Sverige är förorenade (enligt SGI)?

Vi kan hjälpa dig med en analys!

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackrediteringsomfattning

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

Share This