Hårdhetsprovning

Vid hårdhetsprovning, även kallat hårdhetsmätning, använder vi oss av en kraft (belastning) där en kula eller en spets (diamantpyramid) gör ett intryck i materialet. Ett mindre intryck betyder ett hårdare material.

Hårdhetsprovning görs av flera anledningar:

 • Identifikation och särskiljande av faser
 • Fastställande av hårdhetsprofiler i svetsförband
 • Fastställande av hårdhetsprofiler i ythärdat material
 • Mätning av hårdhet i grundmaterial
 • Mätning av hårdhet i fästelement
 • Mätning av hårdhet i ytskikt
 • Utvärdering av diffusion (främst upp- och avkolning)
 • Utvärdering av segringar
 • Utvärdering av deformation
 • Kontrollera härddjup
 • Uppskattning av draghållfasthet

Ackrediteringsomfattning

 • SS-EN 9015-1
 • SS-EN ISO 6506-1
 • SS-EN ISO 6507-1
 • SS-EN ISO 6508-1
 • ASTM E10
 • ASTM E384-11e1

Hårdhetsprovning

Vi utför hårdhetsprovning enligt

 • Vickers
 • Mikro-Vickers
 • Brinell
 • Rockwell C

Kontaktperson

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi

Telefon: 031-65 64 94

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

  Share This