Miljöinventering

Välkommen till vår tredagarsutbildning i ämnet miljöinventering.

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren kunskaper om bland annat inventering, processen, rapportskrivning och olika miljöfarliga ämnen. 

Målgruppen är bland annat byggkonsulter, miljökonsulter, fastighetsförvaltare, miljöinspektörer, entreprenörer, skyddsombud, sanerare av asbest och PBC.

Kursmål
Deltagarna kommer att känna till:

 

 • Inventering och processen
 • Konsulten
 • Beställaren
 • Lagstiftning och ansvar
 • Certifiering
 • Inventeringsstrategier
 • Rapportskrivning
 • Tolkning och slutsatser
 • Avfall och farligt avfall
 • Miljöfarliga ämnen
 • Provtagning, fysiskt och skydd
Miljöinventering

Anmäl er idag!

Är du intresserad av att delta? Skicka då ett mail till anmalan@safecontrol.se.

Datum
Ej fastställt
Klockan 08:00-17:00

Längd
3 dagar

Kursavgift
Kontakta oss

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Intresseanmälan
anmalan@safecontrol.se

Uppge utbildningens namn samt deltagarens namn och e-mail.

Är ni många?
Kontakta oss för en offert.

 

Föreläsare

Jonas Mogvall har djup kunskap av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Jonas kommer från AddSafe i Sverige AB, som är godkända utbildare av BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd).

Kursledare Jonas Mogvall

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Utbildning

Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

  Share This