Vattenanalys

Vatten är en livsnödvändighet för människor, djur och vår natur och det är viktigt att det är av god kvalitet. Safe Control utför analyser av bland annat dricksvatten, avloppsvatten, processvatten och lakvatten.

Enskilda brunnar bör kontrolleras var tredje år

Var femte brunn har otjänligt vatten och mer än 80 % har någon form av anmärkning. Vattenkvaliteten i brunnar bör kontrolleras var tredje år. Visste du att det inte räcker att bara lukta och smaka på vattnet för att avgöra om det är säkert att dricka och använda i hushållet?

Mer information om enskilda dricksvattenanläggningar »

Avloppsvatten från fordonstvättar

Vi har certifierad provtagningspersonal som på plats tar erforderliga prov. Proverna analyseras utifrån förekomst av bland annat tungmetaller. Fordonstvättar av en viss omfattning är anmälningspliktiga till kommunen.

Mer information om fordonstvättar »

Vattenanalys

Har du frågor om vattenanalyser och provtagning?
Ring oss på 031-656470, så hjälper vi dig.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This