Okulär undersökning

Till skillnad från fraktografi, där man per definition enbart studerar en brottyta, är en okulär undersökning mer övergripande.

Vid ett haveri eller en skada är det viktigt att inledningsvis undersöka och dokumentera detaljen i dess helhet. De observationer som görs vid den okulära undersökningen hjälper oss att fatta rätt beslut om vilka tester och undersökningar som bör utföras för att dra rätt slutsatser om skadetyp och orsak till skadan.

Fortsatta tester kan vara fraktografimekanisk provning, analys av kemisk sammansättning, analys av beläggningar, analys av korrosionsprodukter, makroskopisk och mikroskopisk undersökning av uttagna snitt, samt undersökning och analys i vårt svepelektronmikroskop (SEM)

Okulär undersökning

Provningen

Okulär undersökning utförs med obeväpnat öga, i ljusoptiska mikroskop i låg och hög förstoring samt i svepelektronmikroskop (SEM).

Kontaktperson

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi
Telefon: 031-65 64 94

Lars Andersson
Haveri- och skadeundersökning
Telefon: 031-65 64 86

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This