Petrokemi

Beslut måste baseras på fakta. Gissningar och antaganden kan bli förödande. Inom petrokemi är säkerhetskraven höga. Med uttömmande provsvar från Safe Control som grund, kan åtgärder vidtas för att både säkerställa och öka säkerheten.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Marknad
Telefon: 031-65 64 93

Harald Fredriksson
Ansvarig: Mekanisk provning
Telefon: 031-65 64 98

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This