Asbestsanering särskild med begränsad
längd, 2 dagar

Välkommen till vår utbildning där du får både teoretisk och praktisk kunskap om asbestsanering. Utbildningen ger erforderlig kunskap om asbestsanering som inte kräver luftsluss (innesluten sanering).

Målgrupp
Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, § 36 och § 41. Moduler enligt BCA (Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd).

Omfattning
Utbildningen omfattar 2 dagar. Efter genomgången godkänd kurs erhåller deltagaren ett kursintyg vari utbildningens nivå, omfattning och innehåll framgår.

Syfte
Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest.

Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

Efter utbildningen kommer deltagaren att ha kunskap om:

 • gällande föreskrifter
 • vad asbest är, dess egenskaper och vart det kan finnas
 • insikt om hälsorisker och medicinska kontroller
 • säker provtagning av material för analys
 • skyddsåtgärder
 • nödfallsåtgärder
 • olika arbetsmetoder
 • kontrollåtgärder
 • praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • saneringsmetoder och avfallshantering
 • praktiska tillämningsövningar av asbestrivning/rivningsteknik

De praktiska övningarna baseras på asbestsanering under normalsvåra förutsättningar. Momenten innehåller iakttagande av alla erforderliga skyddsåtgärder inklusive bärande av skyddsutrustning och dekontaminering av personal.

Asbestsanering av tak

Anmäl dig idag!

Är du intresserad av att delta? Skicka ett mejl till anmalan@safecontrol.se.

 

Våra utbildningar kan du se här.

Datum
11 – 12 juni 2024
08.00-17.00

Längd
2 dagar

Kostnad
6 950 per person
(exkl. moms)

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Sista anmälningsdatum
31 maj 2024

anmalan@safecontrol.se

Uppge namnet på utbildningen, deltagarens namn och dennes e-postadress.

Är ni många?
Kontakta oss för en offert.

 

Kursledare

Jonas Mogvall med mångårig erfarenhet av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Jonas kommer från AddSafe i Sverige AB och är ackrediterad enligt ID06.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Utbildning

Telefon: 031-65 64 93

förnamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016.

All provning sker mot Europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

Share This