Blanketter och information

Här finner du dokument om Safe Control, produktblad som beskriver våra tjänster samt beställningsblanketter.

Safe Control Materialteknik AB

 • Ett ackrediterat laboratorium

Beställningsblanketter

Asbestanalys

Produktblad Materialteknik

 • Haveri och skadeundersökning
 • Mekanisk provning
 • Mikrohårdhetsprovning
 • Provning av armering och svetsad armering
 • Provning av svets och grundmaterial
 • Svepelektronmikroskop (SEM/EDS)

Produktblad Miljöteknik

 • Asbestanalys
 • PCB-analys
 • Kvartsdamm/stendamm
 • PAH-analys
 • Vattenanalys
 • Safe Control miljöanalyser

Produktblad Utbildning

 • Utbildningsprogram 2022

Kontaktperson

Lars Andersson
VD

Telefon: 031-65 64 86

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

  Share This