Makro- och mikroskopisk undersökning

Makroskopisk och mikroskopisk undersökning är en del av vår provning som primärt utförs i ljusoptiska mikroskop. I vissa fall utför vi även analys i vårt svepelektronmikroskop (SEM). Detta motsvarar till stor del det vi benämner metallografisk undersökning.

I den makro- och mikroskopiska undersökningen ingår bland annat bedömning av materialets mikrostruktur, ingående faser och inneslutningar.

Vi kan även upptäcka förekomst av sprickor, porer, otillräcklig inbränning/uppsmältning, med mera.

En del av undersökningarna som utförs på laboratoriet är så kallad procedurprovning, där laboratoriet är ackrediterat för makro- och mikroskopisk undersökning av svetsar i enlighet med SS-EN 1321 samt SS-EN ISO 17639.

Här utförs bedömning av svetsförband utifrån acceptansgränser angivna i föreskrivna standarder där både formavvikelser och diskontinuiteter beaktas. 

Mikro- och makroundersökning

Ackrediteringsomfattning

  • SS-EN 1321
  • SS-EN ISO 17639
  • SCMM 2
  • SCSEM 1

Kontaktperson

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi
Telefon: 031-65 64 94

Lars Andersson
Ansvarig: Haveri- och skadeundersökning
Telefon: 031-65 64 86

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This