Materialidentifikation (PMI)

PMI (Positive Material Identification) är en snabb och oförstörande provningsmetod för att identifiera ett materials kvalitet mot tillhörande materialcertifikat.

Röntgenfluorescensspektrometri (XRF), är en enkel metod för att snabbt få ett resultat vad det är för material. PMI:n kan användas på grundmaterial och svets, samt identifierar legeringar. Svets är en blandning av tillsatsmaterial och grundmaterial. 

Provningen görs på metalliska material med framgång för att sortera olika materialkvaliteter vid exempelvis sammanblandning. PMI används även för att säkerställa att rätt material har använts vid tillverkningen av en produkt, där det inte är aktuellt/möjligt att kapa ut provbitar för fullständig analys av kemisk sammansättning, samt vid montagekontroll.

Vår erfarna och kvalificerade personal har möjlighet att åka ut på plats för att utföra provning.

Det går inte att använda denna metod för att analysera den kemiska sammansättningen samt verifiera ett material mot ett certifikat från en materialleverantör, då används istället Optisk emissionsspektrometri (OES).

Tillstånd
Safe Control Materialteknik innehar tillstånd att använda, inneha och transportera mindre strålningskällor, typ PMI-utrustning med kadmium-isotop, av Strålsäkerhetsmyndigheten.

PMI - X-MET7500

Positive Material Identification (PMI)

Instrument: X-MET8000 Expert Geo

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot nationella och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This