Utbildning

Våra verksamhetsnära utbildningar har fokus på materialteknik och miljöteknik. Huvudsyftet är att bidra till våra kunders utveckling. Fördjupa insikter och uppdateringar i lagar och föreskrifter. Våra utbildningar, både öppna företagsanpassade, leds av utvalda och oberoende experter.

Safe Controls utbildningsprogram är riktat mot verksamhetsnära områden, det vill säga inom Miljöteknik (miljö- och hälsofarliga ämnen) och Materialteknik (metalliska material). Våra utbildningar leds av en oberoende välmeriterad expert eller en av våra interna experter. I samtliga utbildningar lägger vi stor vikt vid det praktiska där det är möjligt, exempelvis med demonstrationer i vårt laboratorium, något som är mycket uppskattat av våra deltagare.

Utbildningsprogram 2022

Miljöteknik

Oktober

November

 

Materialteknik

September

Oktober

November

Våra utbildningar

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Utbildning

Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This