Papper & Massa

Genom vårt systerföretag, Safe Control Boiler Service, förebygger vi oplanerade produktionsstopp och skador i sodapannor. Med kunskap och kompetens bidrar vi till att maximera säkerhet och produktion.

 

Vårt systerföretag, Safe Control Boiler Service AB, tillhandahåller tekniskt stöd och tjänster för alla typer av ångpannor, med specialitet i återvinningspannor för svartlut och BFB-pannor. 

Papper och massa

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Marknad
Telefon: 031-65 64 93

Lars Andersson
Ansvarig: Haveri- och skadeundersökning
Telefon: 031-65 64 86

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This