Asbest – grund

Välkommen till en halvdagsutbildning där ni får lära er om vad asbest är, vart det kan finnas, hantering och hälsorisker.

Utbildningen uppfyller kravet på arbetsgivaren angående information om asbest som finns i §19 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Trots omfattande saneringar och förbud mot användning av asbest finns det fortfarande stora mängder av det hälsofarliga ämnet kvar i våra byggnader.

Kursmål
Deltagaren ska efter kursen:

  • känna till vad asbest är
  • vart kan asbest finnas
  • ha insikter om hälsoriskerna samt medicinska kontroller
  • kunna utföra säker provtagning av material för analys
  • känna till gällande föreskrifter och lagstiftning
  • känna till byggherrens ansvar, inventering och AMP

Vår utbildning passar dig som behöver kunskap om asbest och vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter innebär i form av ansvar och krav. Utbildningen vänder sig till arbetsledare, fastighetsägare, förvaltare, hantverkare och andra som kan förväntas komma i kontakt med asbest.

Asbestsanering av tak

Anmäl er idag!

Är du intresserad av att delta? Skicka då ett mail till anmalan@safecontrol.se.

 

Våra utbildningar kan du se här.

Datum
17 och 18 april 2024
13 och 14 november 2024
Klockan 08.00-12.30

Längd
4 timmar

Kursavgift
1 895 kr per person
(exklusive moms)

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Sista anmälningsdag
8 april 2024
4 november 2024

anmalan@safecontrol.se

Uppge utbildningens namn samt deltagarens namn och e-mail.

Är ni många?
Kontakta oss för en offert.

 

Föreläsare

Jonas Mogvall har djup kunskap av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Jonas kommer från AddSafe i Sverige AB, som är godkända utbildare av BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd).

Kursledare Jonas Mogvall

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Utbildning

Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This