Om Safe Control Materialteknik AB

Safe Control Materialteknik AB är ett fristående och ackrediterat laboratorium beläget på Hisingen i Göteborg. Vårt laboratorium är välutrustat och vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöanalyser på byggmaterial, mark, luft och vatten.

Vår historia började för över 110 år sedan under varvens storhetstid som Götaverkens interna laboratorium. Idag har vi en tydlig och stark position som ett framstående laboratorium där kvalitet och kunskap tillsammans med ett starkt kundfokus är viktiga grundstenar.

Att vi är fristående och ackrediterade innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov. Vi har ett välutvecklat samarbete med andra kontrollföretag samt arbetar frekvent och nära med klassningssällskapen.

Verksamheten har under åren utvecklats till att vara ett mångsidigt företag inom materialprovning för en mängd olika branscher. Vi lägger stor vikt vid det fortlöpande arbetet med kvalitet och kompetens och har investerat i det senaste vad gäller instrument och utrustning har kan därmed möta marknadens krav på bland annat snabbare leveranstider.

Safe Control Materialteknik kommer att fortsätta vara ett oberoende laboratorium och kontinuerligt bredda kompetensen för att alltid kunna ge våra kunder en hög och säker kvalitet.
 

Tillgängligheten

Tillgängligheten

Vi finns tillgängliga för dig på Tillgängligheten 1 i Göteborg. 
Kontakta oss här  »

Kontaktperson

Lars Andersson
VD

Telefon: 031-65 64 86

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This