Offshore

Högt ställda krav på material kräver extra ordinära provningsinsatser. Vi har många års erfarenhet av att testa höghållfasthetsstål och genomföra statuskontroller för säkerhetsklassade verksamheter inom offshore.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Marknad
Telefon: 031-65 64 93

Harald Fredriksson
Ansvarig: Mekanisk provning
Telefon: 031-65 64 98

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This