Slagprovning

Vid slagprovning mäts den energi som en standardiserad provstav förmår att absorbera av ett slag mätt i Joule (J).

Slagprovning utförs vid olika temperaturer beroende på materialtyp. Man är här intresserad av materialets förmåga att motstå slag, och resultatet indikerar om materialet kan betecknas som segt eller sprött vid den relevanta temperaturen i förhållande till standardiserade krav för materialet i fråga.

Vi utför slagprovning i rumstemperatur, kyla och förhöjda temperaturer:

  • Mellan +20°C och ner till -196°C
  • Upp till +200°C

I vår mekaniska verkstad tillverkas provstavar med V-notch och även den nu mer sällan förekommande U-notchen.

Slagprovning

Slagprovning

Harald Fredriksson gör en kontroll inför ett slagprovningstest.

Ackrediteringsomfattning

  • SS-EN ISO 148-1 (Kv2)
  • ASTM E23 (Kv8)

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Ansvarig: Mekanisk provning

Telefon: 031-65 64 98

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This