Ackrediteringsomfattning

Nedan finns de metoder vi är ackrediterade för, de som omfattas av den flexibla ackrediteringen samt de nya som ännu ej omfattas av denna.

I tabellerna finns information om provningsmetod, metod (referens), utgåva, provtyp samt mätområde.

Ladda ner: Ackrediteringsomfattning_nr 16

Kontaktperson

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Telefon: 031-65 64 94

 

swedac-ackreditering-5622
Asbest, identifiering

Denna provningsmetod omfattas ej av den flexibla ackrediteringen.

Provtyp
Fasta material

Metod (referens)
SS ISO 22262-1

Mätområde
Krysotil, antofyllit (aktinolit, tremolit), amosit, krokidolit

Bockprovning

Denna provningsmetod omfattas av den flexibla ackrediteringen.

Provtyp
Metalliska material

Metod (referens)
SS-EN 910
SS-EN 8491
SS-EN ISO 5173
SS-EN ISO 7438
SS-EN ISO 15630-1, kapitel 6 och 7
ASTM E190
ASTM E290

Brytprovning

Denna provningsmetod omfattas av den flexibla ackrediteringen.

Provtyp
Metalliska material

Metod (referens)
SS-EN 1320
SS-en ISO 9017

Dragprovning

Denna provningsmetod omfattas av den flexibla ackrediteringen.

Provtyp
Metalliska material

Metod (referens)
SS-EN ISO 6892-1
ASTM E8 + E8M
ASTM E8
SS-EN ISO 15630-2, kapitel 7

Mätområde
Kraft: 1 – 600 kN
Töjning: 0.025 – 2.0 mm

Ferrithaltsmätning/fasanalys

Denna provningsmetod omfattas av den flexibla ackrediteringen.

Provtyp
Metalliska material

Metod (referens)
ASTM E562-19e1
ISO 9042

Mätområde
Volymsandel 1 – 100 %

Hållfasthetsprovning

Denna provningsmetod omfattas av den flexibla ackrediteringen.

Provtyp
Metalliska material

Metod (referens)
SS-EN ISO 8492
SS-EN ISO 8493
SS-EN ISO 8495
SS-EN ISO 8496

Hårdhetsprovning

Denna provningsmetod omfattas av den flexibla ackrediteringen.

Provtyp
Metalliska material

Metod (referens) Brinell
SS-EN ISO 6506-1
ASTM E10

Mätområde Brinell
HBW 1/10; HBW 1/30; HBW 2,5/187,5; HBW 5/750; HBW 10/3000


 Metod (referens) Rockwell

Mätområde Rockwell
HRC


Metod (referens) Vickers
SS-EN ISO 6507-1
ASTM E384

Mätområde Vickers
HV 03; HV 1; HV 5; HV 10; HV 30

Analys av kemisk sammansättning (OES)

Denna provningsmetod omfattas ej av den flexibla ackrediteringen.

Provtyp
Metalliska material

Metod (referens)
ASTM E415

Mätområde
Kol (C); Kisel (Si); Mangan (Mn); Fosfor (P); Svavel (S); Krom (Cr); Nickel (Ni); Molybden (Mo); Niob (Nb); Koppar (Cu); Titan (Ti); Aluminium (Al); Vanadin (V)

Korrosionsprovning

Denna provningsmetod omfattas av den flexibla ackrediteringen.

Provtyp
Rostfritt stål

Metod (referens)
SS-EN ISO 3651-2
ASTM A262, metod B
ASTM A262, metod E
ISO 9400, metod B

Mätområde
Interkristallin korrosion


Provtyp
Duplex

Metod (referens)
ASTM 923, metod C

Mätområde
Interkristallin korrosion


Provtyp
Aluminium

Metod (referens)
ASTM G67

Mätområde
Interkristallin korrosion


Provtyp
Rostfritt stål

Metod (referens)
ASTM G48, Metod A och C

Mätområde
Gropfrätningskorrosion


Provtyp
Rostfritt stål

Metod (referens)
ASTM G48, metod B

Mätområde
Spaltkorrosion


Provtyp
Aluminium

Metod (referens)
ASTM G66

Mätområde
Spaltkorrosion

Makroskopisk och mikroskopisk undersökning

Denna provningsmetod omfattas av den flexibla ackrediteringen.

Provtyp
Svetsar i metalliska material

Metod (referens)
SS-EN 1321
ISO 17639
SS-EN ISO 17639

Mätområde
Förstoring 1 – 1 000 gånger


Provtyp
Metalliska material

Metod (referens)
SCMM2

Mätområde
Förstoring 1 – 1 000 gånger


Provtyp
Metalliska material

Metod (referens)
SCSEM 1 (fotografisk dokumentation)

Mätområde
Förstoring 10 – 10 000 gånger

Provuttagning

Denna provningsmetod omfattas av den flexibla ackrediteringen.

Provtyp
Metalliska material

Metod (referens)
SS-EN ISO 9016
SS-EN ISO 5178
SS-EN ISO 4136

Slagprovning

Denna provningsmetod omfattas av den flexibla ackrediteringen.

Provtyp
Metalliska material

Metod (referens)
SS-EN ISO 148-1
ASTM E23 (endast provstav typ A)
ASTM E23-02a

Mätområde
0-450 Joule

Kontaktpersoner

Lars Andersson
VD
Telefon: 031-65 64 86

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Telefon: 031-65 64 94

fornamn.efternamn@safecontrol.se

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

Share This