Asbest – för arbetsledning

Välkommen till en heldagsutbildning där ni får lära er om vad asbest är, vart det kan finnas, hantering och hälsorisker.

Målgruppen är arbetsledare, BAS-P, BAS-U, projektörer, skyddsombud, VD, förvaltare, fastighetsägare samt arbetstagare i form av hantverkare, vaktmästare, städpersonal, fabriksanställda som arbetar i fastigheter med asbest.

Under förmiddagen är det information som är nödvändig för alla att ta del av och eftermiddagen är vikt åt arbetsledningen.

Trots omfattande saneringar och förbud mot användning av asbest finns det fortfarande stora mängder av det hälsofarliga ämnet kvar i våra byggnader.

 

Kursmål:

Förmiddagen:

 • känna till vad asbest är
 • vart kan asbest finnas
 • ha insikter om hälsoriskerna
 • kunna utföra säker provtagning av material för analys
 • känna till gällande föreskrifter och lagstiftning
 • känna till byggherrens ansvar, inventering och AMP
 • medicinska kontroller

Eftermiddagen:

 • Fördjupning för ökad insikt i hur ansvaret är kopplat till upphandling, inventering och sanering
 • ansvarsfrågor för byggherren, BAS-P, BAS-U, arbetsledare, projektörer och skyddsombud
Asbestsanering av tak

Anmäl dig idag!

Är du intresserad av att delta? Skicka då ett mail till anmalan@safecontrol.se.

 

Våra utbildningar kan du se här.

Datum
17 april 2024
13 november 2024
Klockan 08.00-17.00

Längd
8 timmar

Kursavgift
3 950 kr per person
(exklusive moms)

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Sista anmälningsdag
8 april 2024
4 november 2024

anmalan@safecontrol.se

Uppge utbildningens namn samt deltagarens namn och e-mail.

Är ni många?
Kontakta oss för en offert.

Föreläsare

Jonas Mogvall har djup kunskap av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Jonas kommer från AddSafe i Sverige AB, som är godkända utbildare av BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd).

Kursledare Jonas Mogvall

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Utbildning

Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

  Share This