Analys: Bly (Pb)

Bly är en tungmetall som ackumuleras i kroppen vilket kan ge bland annat kronisk blyförgiftning. Exponering av bly uppstår vid bearbetning av material vid bränning/upphettning eller slipning.

Bly kan finnas i flera produkter:

 • Blyinfattade fönster
 • Vissa plaster
  Små mängder kan förekomma i bland annat PVC-baserade mattor och tapeter.
 • Fogmassor
 • Färgskikt, rötskydd
 • Elledningar
 • Rörledningar
 • Telefonkablar
 • Bly/syra-batterier
  Motorfordon och reservkraftsanläggningar.
 • Blyhagel
 • Fiskesänken
 • Blykölar
 • Blyplåt
 • Avloppsrör av gjutjärn
  Förekommer i tätning av skarvarna.
 • Leksaker, möbler, keramik, glasyr
 • Skyddsutrustning

Mycket hälsofarlig

Vid upphettning bildas små partiklar som man kan andas in och sedan förs vidare i blodomloppet. Metalliskt bly kan sprida blyoxid från händerna till munnen vid exempelvis rökning eller måltid.

Symtom kan ge bland annat huvudvärk, trötthet, dålig aptit, kräkning, irritation, som med tiden även kan utlösa försämrat minne, skador på nervsystemet, sämre reaktionsförmåga samt fortplantningsförmåga. Bly är särskilt giftigt för barn under 3 år.

Luftpump för kvartsdamm

Analys avseende förekomst av bly

Vi analyserar olika material avseende förekomst av bly. Bly kan förekomma i Falu rödfärg och även i vita färger med blyvitt.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

  Share This