Korrosionsprovning

I vårt välutrustade laboratorium provar och dokumenterar kvalificerade kemister och metallografer olika materials korrosionsbeständighet.

Vi jämför olika materials korrosionsbeständighet vid val av material i en specifik miljö.

Korrosionsprovning innebär att ett material utsätts för ett accelererande korrosionsförlopp i förutbestämd miljö under kontrollerade former.

Vi utför såväl standardiserade som skräddarsydda korrosionsprovningar. Vid skadeutredningar fastställer och undersöks korrosionsskador på skiftande material, ytbeläggningar och detaljer.

Korngränsfrätningsprovning
Interkristallin korrosionsprovning för austenitiskt stål
Provningen visar ett materials benägenhet för interkristallin korrosion, som är selektiv och sker tätt intill materialets korngränser. På grund av att kromkarbider bildas i korngränserna leder det till att intilliggande områden utarmas på krom, vilket gör materialet mer känsligt för korrosion i dessa områden.

Standardiserade provbitar tas ut och vid behov värmebehandlas dessa (sensibilseras) innan materialet kokas i avsedd korrosionslösning under en bestämd tidsperiod (15, 24 eller 72 timmar).

Gropfrätningsprovning
Allmän korrosionsprovning för rostfria stål
Vid provningen utvärderas materialets korrosionsbeständighet genom att göra en viktbestämning före och efter provningen. Vidare dokumenteras de eventuella gropfrätorna med avseende på djup, antal och utbredning.

Standardiserade provbitar tas ut och placeras i en korrosionslösning anpassad för provningen, och med en avsedd temperatur, under en tidsperiod varierande mellan 24 och 72 timmar.

Kundspecifika provningar
Kundspecifika provningar utförs till exempel vid tillverkning av ett material eller en produkt, då det finns behov av att säkerställa dess korrosionsbeständighet. Provningar sker även då det finns en specifik kravbild från en uppdragsgivare där materialen ska uppfylla specifika standarder.

Vid svetsning undersöks materialets påverkan av svetsningens effekter och speciellt intressant är den värmepåverkande zonen (HAZ) för att fastslå att materialets korrosionsbeständighet inte har försämrats.

Korrosionsprovning

Ackrediteringsomfattning

  • SS-EN ISO 3651-2
  • ASTM A262 | Metod A, B och E
  • ASTM G48 | Metod A, B och C
  • ISO 9400 | Metod B

Skadeutredningar
Vi utför haveri- och skadeutredningar för att bland annat fastställa och undersöka korrosionsskador, dess korrosionsförlopp och uppkomst.

Önskar du en offert?
Kontakta oss idag!

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi

Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot nationella och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This