Ytjämnhetsmätning

Med vår portabla ytjämnhetsmätare kan vi enkelt mäta ojämnheter, exempelvis på maskindelar.

Avläsaren, som är fäst till detektorenheten, registrerar små oregelbundenheter på provets yta, beräknar och visar resultatet i displayen.

Safe Control utför ytjämnhetsmätningar mot ett flertal internationella standarder.

 

Ytjämnhetsmätning

Provningen

Vårt instrument, Surftest SJ-210, är portabelt och smidigt.

Kontaktperson

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi
Telefon: 031-65 64 94

Dan Mattsson
Metallografi
Telefon: 031-65 64 82

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This