Ferrithaltsmätning / fasanalys

En kontroll av ferrithalten och/eller andra ingående faser kan bidra till att man kan undvika korrosion i rostfria svetsar, rör, plåt, tryckkärl och petrokemiska komponenter.

Del av vår ferrithaltsmätning sker vid procedurprovning av ferrit-austenitiska (duplexa) material, där krav enligt bland annat SS-EN 13445 är föreskrivet. Ferrithaltsmätning utförs även bland annat på austenitiskt rostfritt svetsgods.

Laboratoriet utför ferrithaltsmätningar (fasanalyser) i ljusoptiska mikroskop med tillhörande programvara för fasanalys. Mätningen utförs genom automatisk bildanalys eller för ferrithaltsmätning genom manuell punkträkning. 

 

Ackrediteringsomfattning

  • ASTM E562
  • ASTM E1245
  • ISO 9042
Ferritmätning

Mikrostruktur

Bilden visar en mikrostruktur av ett duplext stål där vi ser två faser. Den rödfärgade fasen avser ferrit med en andel om 50 procent.

Kontaktperson

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi

Telefon: 031-65 64 94

fornamn.efternamn@safecontrol.se

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This