Fotograf Susanne Mansson 02022016-DSC_0021201507201437397393djX7jNFtFotograf Susanne Mansson 12022016-DSC_2854Fotograf Susanne Mansson 02022016-DSC_9867safecontrol_jul.png

Utbildning

Fristående laboratorium

Mer än 25 års erfarenhet av asbestanalyser

Boka tid till vårt svepelektronmikroskop

Safe Control Materialteknik AB är ett fristående och av Swedac ackrediterat laboratorium, beläget i Göteborg. Verksamheten är uppbyggd kring de fem produktionsenheterna kemi, mekanisk provning, mekanisk verkstad, metallografi och miljö. Bland våra kunder finns materialleverantörer, tillverkande och svetsande företag, byggindustrin, kontroll- och besiktningsföretag.

  • Mekanisk provning - svetsade material och grundmaterial
  • Mekanisk verkstad - tillverkning av provstavar, specialtillverkning, värmebehandlingar
  • Metallografi - undersökningar av materialegenskaper
  • Kemi - karakterisering av metaller och identifiering av legeringsämnen
  • Miljö - analys av miljöfarliga ämnen, t ex asbest, PCB och PAH

Samtliga enheter arbetar enligt våra högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Metallografi

När materialets egenskaper är avgörande.

Den metallografiska undersökningen är en viktig del i olika provningar och utredningar som laboratoriet utför. 

Avdelningen Metallografi »

Utbildningar

Vi breddar våra utbildningstjänster!

  • Öppna utbildningar
  • Företagsanpassade utbildningar och workshops
  • Företagsinterna seminarier

Safe Control Utbildning »

Boka tid vid vårt SEM

300 000 gångers förstoring.
Välkommen att boka en tid för att använda vårt svepelektronmikroskop (SEM/EDS) tillsammans med en av våra operatörer. 

Få tider kvar i januari 2019!
Svepelektronmikroskop »