Fotograf Susanne Mansson 12022016-DSC_2854Fotograf Susanne Mansson 02022016-DSC_9867svets190502101115_207

Mer än 30 års erfarenhet av asbestanalyser

Boka tid till vårt svepelektronmikroskop

Egen provstavstillverkning

Safe Control Materialteknik AB är ett fristående och av Swedac ackrediterat laboratorium, beläget i Göteborg. Verksamheten är uppbyggd kring de fem produktionsenheterna kemi, mekanisk provning, mekanisk verkstad, metallografi och miljöteknik. Bland våra kunder finns materialleverantörer, tillverkande och svetsande företag, byggindustrin, kontroll- och besiktningsföretag.

  • Mekanisk provning - svetsade material och grundmaterial
  • Mekanisk verkstad - tillverkning av provstavar, specialtillverkning, värmebehandlingar
  • Metallografi - undersökningar av materialegenskaper
  • Kemi - karakterisering av metaller och identifiering av legeringsämnen
  • Miljöteknik - analys av miljöfarliga ämnen, t ex asbest, PCB och PAH

Samtliga enheter arbetar enligt våra högt ställda kvalitets- och miljökrav.

20 år och 2 miljoner framgångar

Vi har funnits i 20 år som ett oberoende och ackrediterat laboratorium och har genomfört 2 miljoner provningar, analyser och undersökningar.

Jubileum 20 år »

Kvalitetssäkring av
metalliska material


Vi kontrollerar om materialet motsvarar angivna krav för standarden och/eller specifika kundkrav, samt att vi verifierar certifikatet.

Mer om kvalitetssäkring »

Utbildning


Vi har utbildningar inom både miljö och metalliska material.

Våra verksamhetsnära utbildningar har fokus på materialteknik och miljöteknik. Vi har uppdaterat med nya datum för hösten!

Utbildningsprogram »