201507201437397429YYtPjhfE

Ackrediterat av Swedac

Safe Control Materialteknik AB är ett fristående och av Swedac ackrediterat laboratorium, beläget i Göteborg. Verksamheten är uppbyggd kring de fem produktionsenheterna kemi, mekanisk provning, mekanisk verkstad, metallografi och miljö. Bland våra kunder finns materialleverantörer, tillverkande och svetsande företag, byggindustrin, kontroll- och besiktningsföretag.

  • Mekanisk provning - svetsade material och grundmaterial
  • Mekanisk verkstad - tillverkning av provstavar, specialtillverkning, värmebehandlingar
  • Metallografi - undersökningar av materialegenskaper
  • Kemi - karakterisering av metaller och identifiering av legeringsämnen
  • Miljö - analys av miljöfarliga ämnen, t ex asbest, PCB och PAH

Samtliga enheter arbetar enligt våra högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Miljöanalyser

Det finns många miljö- och hälsofarliga ämnen i vår omgivning.

Vi kan hjälpa er analysera byggmaterial, jord, mark, vatten och luft.

Avdelning Miljöteknik »

Utbildningar

Vi breddar våra utbildningstjänster!

  • Öppna utbildningar
  • Företagsanpassade utbildningar och workshops
  • Företagsinterna seminarier

Safe Control Utbildning »

Boka tid vid vårt SEM

Välkommen att boka en tid för att använda vårt svepelektronmikroskop tillsammans med en av våra operatörer.

Svepelektronmikroskop »