Tillverkningsindustrin

Ju mer kunskap om ett materials olika egenskaper och hur det påverkas i olika sammanhang, desto färre produktionsstopp och ökad personlig säkerhet. En högre nivå av kvalitetssäkring bidrar alltid till bättre lönsamhet.

Exempel på efterfrågade tjänster:


* Vi kontrollerar rätvinkligheten, profildjupet och hårdheten på kapade ytor enligt SS-EN ISO 1090-2, samt SS-EN ISO 9013 när det gäller kapning (termisk skärning).

Kärnkraft

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Marknad
Telefon: 031-65 64 93

Harald Fredriksson
Ansvarig: Mekanisk provning
Telefon: 031-65 64 98

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This