Asbestanalys

Safe Control har 30 års erfarenhet och vi är ackrediterade av Swedac. Vi har kunnig personal och leveransvillkor som ger dig möjligheten att skynda på brådskande projekt.

Vi är företaget du kan vända dig till när du behöver veta om det förekommer asbest i byggnadsmaterial (exempelvis kakelfix och kakelfog, svartlim, mattor, golvplattor och fasadskivor), luftprover, dammprover och i vatten.

Vi är ackrediterade att utföra kvalitativa asbestanalyser i fasta material, där vi använder oss av polariserade ljusmikroskop med faskontrast (PLM). Vi använder också svepelektronmikroskop (SEM) för att analysera material och luftfilter.

Vi arbetar efter nationella och internationella metodbeskrivningar.

Ackrediterad asbestanalys

Asbestanalys

Vi utför analys med avseende på asbestförekomst i byggmaterial, damm, luft och vatten.

Ackrediteringsomfattning

 • SS ISO 22262-1

Material
Vi analyserar och ger ett svar på om det förekommer asbest i materialet eller ej.

Provsvar kan erhållas inom

 • 3 timmar
 • 24 timmar
 • 3 dagar
 • 5-10 dagar

Damm/samlingsprov
Vi analyserar och ger ett svar på om det förekommer asbest i materialet eller ej.

Dammprov tas fördelaktigast med kontorstejp och vid analys tas minst 20 delprov ut per tejpbit.

Provsvar kan erhållas inom

 • Samma dag om det är enstaka prov
 • 24 timmar
 • 3 dagar
 • 5-10 dagar

Luftprov

Provet tas med luftpump och svar fås om förekomst av asbest (kvalitativt) alternativt fiberräkning (kvantitativt).

Provsvar kan erhållas inom

 • Samma dag om analysen avser förekomst och personal finns tillgänglig
 • 48 timmar
 • 3 dagar
 • 5-10 dagar

Vet du att ca 80 000 markområden i Sverige är förorenade (enligt SGI)?

Vi kan hjälpa dig med en analys!

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

Share This