Procedurprovning

På avdelningarna Mekanisk provning och Metallografi utförs de moment som avser procedurprovning. Procedurprovning, eller svetsprocedur, innebär att vi verifierar materialet och de mekaniska egenskaperna i stål och svets.

För att säkerställa en svetsprocedur utförs oförstörande provning (OFP) och förstörande provning (FP). 

 

Svetsprocedurer är ett krav

Kravet gäller företag som utför/arbetar mot exempelvis:
 

  • EN 1090-2, EN 1090-4 (Byggnadssmide och stålkonstruktioner)
  • EN 13445 (Tryckkärl enligt PED)
  • ISO 3834 (Certifiering av svetsande företag)
  • SS-EN ISO 15614
  • ASME
  • NORSOK »
  • NACE
  • Kundkrav
Svets

Vill du lära dig granska WPS och svetsdokumentation?

Vår endagsutbildning hålls av Jonas Denzler som lär ut hur man granskar en WPS (Welding Procedure Specification).

Utbildningen innehåller bland annat momenten: Krav vid inköp av svetsning och svetsade konstruktioner samt hur svetsning kvalificeras.

Utbildningen vänder sig till bland annat inköpare, svetsare, granskare av WPS samt ansvariga för inköp, svets och tillverkning.

Mer om utbildningen »

Föreläsare
Jonas Denzler är kvalitetsingenjör på TRK Kvalitetsteknik AB.  Företaget är ett ackrediterat kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020 för kvalificering av löd- och svetsprocedurer.

Jonas Denzler

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Ansvarig: Mekanisk provning
Telefon: 031-65 64 98

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi
Telefon: 031-65 64 94

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This