Analys av beläggningar och partiklar

Vi utför översiktsanalyser på beläggningar där ingående kemiska ämnen blir presenterade. Vid behov kan vi även bistå med våtkemiska analyser där varje ämne för sig blir noggrant analyserat.

Beläggningar kan vara tagna från exempelvis panntuber och analyseras då avseende korrosion och korrosionsprodukter. Sodasmältor och askor analyseras våtkemiskt enligt Scan-Test Methods.

Vid analys av kemisk sammansättning av beläggning är svepelektronmikroskopet (SEM) ett viktigt hjälpmedel. Ingående grundämnen analyseras kvalitativt och med så kallad mapping kan fördelningen av specifika grundämnen dokumenteras.

 

SEM/EDS

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi

Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot nationella och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This