Granskning av WPSer och svetsdokumentation

Välkommen till en heldagsutbildning om hur man granskar en Welding Procedure Specification (WPS), som är en arbetsbeskrivning för svetsaren.

Målgruppen är inköpare, svetsare, granskare av WPS samt ansvariga för inköp, svets och tillverkning.

Kursmål
Utbildningen innehåller bland annat följande moment:
 

 • Inköp av svetsning och svetsade konstruktioner
  • Ställa rätt krav
  • Myndighetskrav
  • Kundkrav
  • Normer
 • Hur kvalificeras svetsning
  • WPS/WPAR
   • Svetsmetoder
   • Svetsparametrar
   • Svetslägen
   • Dimensioner
   • Tillsatsmaterial
   • Material
   • Praktiska moment i laboratoriet
   • Hur man bedömer att utfört arbete uppfyller krav
Granskning av WPS

Anmäl er idag!

Är du intresserad av att delta? Skicka då ett mail till anmalan@safecontrol.se.

Våra utbildningar kan du se här.

Datum
14 maj 2024
8 oktober 2024

Längd
8 timmar

Kursavgift
4 950 kr per person
(exklusive moms)

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Sista anmälningsdag
6 maj 2024
30 september 2024

anmalan@safecontrol.se

Uppge utbildningens namn samt deltagarens namn och e-mail.

Är ni många?
Kontakta oss för en offert.

Kursintyg
Intyg utfärdas efter genomgången utbildning.

 

Föreläsare

Jonas Denzler är kvalitetsingenjör på TRK Kvalitetsteknik AB i Stenungsund.

TRK Kvalitetsteknik AB är ett ackrediterat kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020 för kvalificering av svets- och lödprocedurer.

Jonas Denzler

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Utbildning

Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

  Share This