Mekanisk verkstad

Vår maskinpark är specialanpassad för tillverkning av provstavar, både för eget bruk och för andra provlaboratorium.

Den mekaniska verkstaden utför mycket arbete för det interna laboratoriet, men även för externa uppdragsgivare.

Vår maskinpark är främst anpassad för tillverkning av provstavar, men vi utför också specialtillverkning, exempelvis hjälpmedel för olika provningsmetoder.

I vår verkstad utförs: 

  • Provstavstillverkning
  • Specialtillverkning
  • Svarvning och fräsning
  • Värmebehandlingar (åldring)
Mekanisk verkstad

Kontaktperson

Andreas Alm
Ansvarig: Mekanisk verkstad

Telefon: 031-65 64 96

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This