Bockprovning

Bockprovning är en metod som används för att undersöka ett materials bockbarhet.

Metoden används främst i samband med svetsprocedurprovning med stumsvetsförband för att kontrollera eventuell sprickbildning när grundmaterial, svets och övergångszon utsätts för bockning.

Bockning utförs normalt mellan 90 och 180 graders vinkel. Beroende på provens tjocklek provas sidobockprover eller provets topp- eller rotsida.

 

Bockprovning utförs exempelvis vid teknologisk provning och procedurprovning.

Bockprov

Ackrediterad bockprovning

Ackrediteringsomfattning

  • SS-EN 910
  • SS-EN 8491
  • SS-EN ISO 5173
  • SS-EN ISO 7438
  • SS-EN ISO 15630-1
  • ASTM E190
  • ASTM E290

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Ansvarig: Mekanisk provning

Telefon: 031-65 64 98

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This