Fastighet & Bygg

Gott rykte, hög kompetens och snabb service bidrar till stor efterfrågan på våra miljöanalyser i såväl byggmaterial, mark och jord som vatten och luft. Vi har 30 års erfarenhet av asbestanalyser och vår analysmetod är ackrediterad av Swedac.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Marknad
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljöteknik
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This