Arbetsmiljö och deponi

Återanvändning, sanering eller deponering? Vi analyserar förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen, såsom asbest, PCB, PAH, med mera, i byggmaterial, mark, jord, luft och vatten.

Analysresultaten presenteras i en laboratorierapport och jämföres mot riktlinjer enligt gällande standarder och föreskrifter.

Exempel på efterfrågade tjänster: 

  Arbetsmiljö

  Är du privatperson och önskar analysera byggmaterial eller ditt dricksvatten? I vår webbshop kan du beställa och förskottsbetala dina analyser. Dina prover kan du skicka till oss eller lämna in personligen i vår reception.
  Webbshop: safecontrol.nu

  Kontaktperson

  Catarina Wernlund
  Ansvarig: Marknad
  Telefon: 031-65 64 93

  Catarina Wernlund
  Ansvarig: Miljöteknik
  Telefon: 031-65 64 93

  fornamn.efternamn@safecontrol.se  

  Swedac Ackrediteringsmärke 5622

  Ackreditering

  Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

  Se vår ackrediteringsomfattning »

   

   Share This