Svepelektronmikroskop (SEM/EDS)

SEM är en kraftfull teknik för avbildning av material med mycket hög upplösning ner till nanometernivå. Avbildning i SEM möjliggör förstoringar upp till 300 000 gånger.

SEM ger ett stort skärpedjup vilket gör det möjligt att studera ytor med kraftig topografi, såsom brottytor. Den större skillnaden mellan ett SEM och ett optiskt mikroskop är att ett SEM använder sig av elektroner istället för ljus.

Vi utför exempelvis analys av en partikel, beläggning, korrosionsprodukt eller asbestfibrer med hjälp av den energidispersiva röntgenspektrometern (EDS/EDX).

Vi utför undersökning och analys av:

Med vårt instrument kan analyser utföras i både hög- och lågvakuum. Om undersökning utförs i högvakuum måste provet vara elektriskt ledande. I de fall provet inte är ledande kan det beläggas med ett ledande skikt med guld alternativt kol. I lågvakuum kan i stort sett alla prov undersökas och analyseras.

Med hjälp av en linjeanalys kan vi påvisa variationer av den kemiska sammansättningen över en vald linje, vilket fördelaktigt kan användas för att analysera ytskikt. Vi kan även utföra en kartläggning, så kallad mapping, över de ingående grundämnena och visar dess fördelning samt koncentration. Resultaten för ovanstående analyser kan redovisas som spektrum, i tabellform, grafiskt samt i bildformat.

Svepelektronmikroskop

Energidispersiv röntgenspektrometer

Vårt SEM är utrustat med energidispersiv röntgenspektrometer (EDS/EDX), vilket ger oss möjlighet att kemiskt analysera sammansättningen både kvalitativt och kvantitativt på ytan av det område vi undersöker, så kallad spot check.

Utrustning
JEOL-6510A/JSM-6510LA

Boka vårt svepelektronmikroskop

Det finns möjlighet att boka upp en tid för att använda vårt SEM tillsammans med en av våra operatörer.

Skicka oss ett mail med information om vad ni önskar analysera, eventuell provberedning samt aktuellt datum.

E-post: info@safecontrol.se | Växel: 031-65 64 70

Kontaktperson

Lars Andersson
Ansvarig: Haveri- och skadeundersökning
Telefon: 031-65 64 86

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This