Mekanisk provning

Vi förstör för att förstå. Hållfasthet och andra egenskaper hamnar under lupp i våra drag-, bock-, slag-, ring-, tryck- och hårdhetsprovningar. Vi arbetar med de flesta metalliska material i alla former samt svetsade material. Att material eller en komponent uppfyller kvalitetskraven är viktigt.

På avdelningen Mekanisk provning sker all provning i en kontrollerad miljö där all provberedning och provstavstillverkning utförs i egen regi i vår mekaniska verkstad.

I vår provningshall för mekanisk provning utförs: 

Mekanisk provning av ett material eller en produkt är ett av flera betydelsefulla verktyg i samband med leveranskontroll samt att säkerställa en god kvalitet. Från de resultat som erhålls kan vi bedöma om de krav som ställs på materialet uppfylls. Dessa krav finns oftast att hitta i den produktstandard som är tillämplig.

Resultaten visar bland annat materialets hållfasthet, förlängning, plastisk deformation, slagseghet, bockbarhet och hårdhet. 

Mekanisk provning är en viktig del i samband med bedömning av svetsprocedurer och svetsarprövningar samt med skade- och haveriundersökningar.

Mekanisk provning - bockprov

Ackrediterad provning

Vi utför provningar mot gällande nationella och internationella standarder. Vi genomför även kundspecifika provningar utanför standard.

Behöver du kunskap om materiallära och hur du ska tolka ett materialcertifikat?

Utgångspunkten för vår tvådagarsutbildning om metalliska material är att ge dig en grundläggande kunskap i materiallära och om hur du tolkar certifikat. Utbildningarna innehåller förutom teori även praktiska moment i vårt laboratorium.

Mattias Thuvander

Mattias Thuvander

Materiallära (grund) hålls av Mattias Thuvander, docent vid Materialens mikrostruktur vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Tolkning av Materialcertifikat hålls av Torbjörn Ygesjö som är Marine Surveyor hos Bureau Veritas, Marine & Offshore.

De båda utbildningarna är fristående vilket innebär att du även kan välja att gå enbart en av dagarna. Väljer du att gå båda dagarna erhålls 1 000 kronor i rabatt.

Datum och information om hur du anmäler dig »

Torbjörn Ygesjö

Torbjörn Ygesjö

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Ansvarig: Mekanisk provning

Telefon: 031-65 64 98

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot nationella och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This