Metallografi

Svetsar spricker, stålbalkar går av, tuber överhettas. Produktionsstopp kostar pengar och haverier kan leda till skador. Inga egenskaper och eventuella svagheter går våra metallurger förbi, som dessutom har stor erfarenhet av systematiska haveri- och skadeutredningar. Du får inte bara svar utan också konkreta åtgärdsförslag.

Vi har mångårig erfarenhet av just utredningar av skador på konstruktioner i metalliska material. Vår personal har arbetat med uppdrag från bland annat försäkringsbolag och processindustrin.

Tjänster vi utför är:

Vårt kunnande och vår utrustning ger oss möjligheten att tillhandahålla kompletta lösningar och tjänster inom området metallografi. Alla makro- och mikrobilder samt bilder från svepelektronmikroskopet lagras i tillhörande databaser. De bilder som ingår i uppdraget till kund sparas, vilket betyder att vi alltid kan gå tillbaka och utföra kompletterande undersökningar och mätningar.

Metallografi

Vi kan metaller

Uttrycket metallografi innebär kortfattat studiet av metaller och legeringars struktur och utseende i mikroskop. Syftet med den metallografiska undersökningen är att dra slutsatser om det undersökta materialets egenskaper.

Behöver du kunskap om materiallära och hur du ska tolka ett materialcertifikat?

Utgångspunkten för vår tvådagarsutbildning om metalliska material är att ge dig en grundläggande kunskap i materiallära och om hur du tolkar certifikat. Utbildningarna innehåller förutom teori även praktiska moment i vårt laboratorium.
Mattias Thuvander

Mattias Thuvander

Materiallära Material Science (grund) Mattias Thuvander, docent Mikrostruktur fysik, arbetar på Institutionen för Fysik vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Tolkning av materialcertifikat leds av Torbjörn Ygesjö, Marine Surveyor hos Bureau Veritas, Marine & Offshore.

Utbildningarna är fristående, vilket betyder att du kan anmäla dig till enbart en av dagarna. Om du väljer att delta på båda erhåller du 1 000 kr i rabatt.

Datum och information » 

Torbjörn Ygesjö

Torbjörn Ygesjö

Kontaktperson

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi
Telefon: 031-65 64 94

Lars Andersson
Ansvarig: Haveri- och skadeundersökning
Telefon: 031-65 64 86

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This