Analys av industriellt vatten

Inom industrin används vatten på många olika sätt – för tvättning, spädning, kylning, uppvärmning eller som transportmedia. Vatten kan ingå i själva produkten som tillverkas och säljs. Att ha ett rent processvatten är av stor betydelse för att få en kvalitet i produktionsprocessen.

Industrier och verksamheter har en stor vattenförbrukning i kombination med användning av kemiska ämnen. Tillgång till vatten och hantering av restprodukter är av stor vikt. För många industrier är det ur ekonomisk synvinkel viktigt att kunna återanvända ämnen i vattnet, minska korrosiviteten på material samt ha kontroll från ett miljömässigt perspektiv.

Safe Controls kemiska laboratorium erbjuder ett brett utbud av analyser av industriellt vatten, där exempelvis metaller, salter och miljöfarliga organiska ämnen kan vara aktuella.

Tjänster

 • Industriellt avloppsvatten
  Vid utsläppskontroll och driftskontroll.
 • Tvättvatten
  Vid fasadtvätt, fordonstvätt och småbåtar.
 • Kylvatten
 • Analys ur korrosionssynpunkt
  I kylsystem, värmesystem, tankar.

Vi kan även hjälpa er att analysera avloppsvatten från exempelvis fordonstvättar samt dricksvatten från bland annat brunnar och fartyg.

Industriellt vatten

Vi kontrollerar ditt processvatten

Safe Control har personal som är certifierade för provtagning av vatten.

Ackrediteringar

 • ASTM E415

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot nationella och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

  Share This