Företagsinterna seminarier

Korta, kunskapshöjande företagsinterna seminarier där vi under cirka två timmar föreläser om ett specifikt ämne. Ni bestämmer när och var seminariet genomförs.

Seminarierna kan baseras på er verksamhet och organisation. Vi kan genomföra dem hos er eller hos oss.

 

Ett populärt ämne är om asbest med Catarina Wernlund som föreläsare. Catarina har mer än 25 års erfarenhet av analyser avseende asbest och andra miljö- och hälsofarliga ämnen.

Punkter som tas upp under seminariet om asbest är: 

  • Hälsorisker och sjukdomar
  • Vad är asbest och varför det användes
  • Var asbest kan finnas
  • Regler och föreskrifter
  • Krav och ansvar
  • Inventering
  • Provtagning och analys
Seminarium
Vill ni boka in oss på ett seminarium?

Skicka oss ett mail till anmalan@safecontrol.se redan idag!

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Utbildning

Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This