Fordon och Transport

Att åka och transportera säkert kräver många system, komponenter och produkter. Små detaljer och defekter kan skapa stora problem. Säkerhetskontroller efter att en produkt varit i drift bidrar till produktutveckling.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Marknad
Telefon: 031-65 64 93

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi
Telefon: 031-65 64 94

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This