Vanliga frågor och svar (FAQ)

Här finner du svar på de vanligaste frågorna. Om du inte finner vad du söker är du välkommen att kontakta oss på 031-65 64 70.

Materialteknik

Vad innebär det att ni är ackrediterade?

Ackreditering är ett internationellt system med en gemensam lagstiftning inom EU. Enligt EU ska varje land ha ett nationellt ackrediteringsorgan som är utsett av landets regering. Det svenska organet är SWEDAC.

Att Safe Control är ackrediterat gör att vi skapar en större trygghet i och med att ackrediteringen garanterar tillförlitlighet när det gäller analyser och provsvar. För oss blir ackrediteringen ett sätt att visa kvalitet och vår kompetens, därigenom kan vi bevara och stärka vår konkurrenskraft.

Se omfattningen av vår ackreditering »

Hur mycket material behövs för att göra en materialanalys/kemisk sammansättning?

Den optimala storleken på en provbit för analys av kemisk sammansättning är 30×40 mm med två parallella plana ytor. Laboratoriet har möjlighet att utföra analys även på provbitar med en yta på minimum 5×5 mm.

Vi kan även vara behjälpliga med våtkemiska analyser. Då är önskvärd provmängd ca 5 gram.

Hur många rör behöver svetsas upp för fullständig procedurprovning enligt SS-EN ISO 15614-1?

Minimum antal rör enligt nedan:

Ø – 25 mm: 5 st rör
Ø 26–40 mm: 4 st rör (vid slagprov behövs 5 st)
Ø 41–60 mm: 3 st rör (vid slagprov behövs 4 st)
Ø 60–90 mm: 2 st rör (vid slagprov behövs 3 st)
Ø 114 mm: 1 st rör (vid slagprov behövs 2 st)
Ø 168 – mm: 1 st rör

Hur breda prover kan hanteras?
Maximal bredd på proven är 400 mm.

Miljöteknik

Asbest: Hur lämnar jag in prover för asbestanalys?

Både företag och privatpersoner är välkomna att lämna in sina prover i vår reception eller skicka in dem. Om proverna skickas ber vi er att inte skicka dem som rekommenderat då detta försenar behandlingen. Se vår adress och öppettider »

Om du är privatperson och önskar göra en asbestanalys hänvisar vi till vår webbshop, safecontrol.nu. Där beställer och förskottsbetalar du för analyserna. Materialet kan lämnas eller skickas in till oss. 

Asbest: Hur tolkar jag analyssvaret?

I Sverige måste material asbestsaneras om det innehåller 1 viktprocent eller mer. När man väl har genomfört en asbestanalys och fått sitt resultat, hur ska man som ansvarig företagare eller privatperson tolka detta?

Nej, materialet innehåller inte asbest
Vid negativa resultat är det ändå viktigt att tänka på att byggmaterial vid rivning kan damma och att små partiklar/fibrer kan vara hälsovådliga att andas in. Använd erforderlig andningsmask och se till att ha god ventilation.

Ja, materialet innehåller asbest
Om man får ett positivt resultat är du som yrkesman skyldig att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Det företag som anlitas för sanering skall ha tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Privatpersoner
Om du som privatperson har tänkt att anlita en hantverkare måste du säkra arbetsmiljön genom att anlita en saneringsfirma, vilken ska ha tillstånd av Arbetsmiljöverket att sanera asbesthaltigt material före arbetet startar.

Asbest: Vad gör man med kläder och tyg som blivit kontaminerade av asbest?

Man kan inte använda en vanlig hushållsdammsugare på grund av att filtret inte kan fånga upp de mycket små asbestfibrerna. En saneringsfirma använder sig av en dammsugare med ett specialfilter där fibrerna fastnar. Påsen försluts och märks sedan upp att den innehåller asbest.

PCB: Vad är klorparaffiner?

Klorparaffiner (polyklorerade alkaner, PCA) är miljöfarliga. De återfinns i fogar, färg, plast, gummi och smörjmedel.

Vatten: Hur ofta ska brunnsvatten kontrolleras?

Rekommendationen är vart tredje år. Om brunnen är borrad bör man även kontrollera radonhalten.

Vatten: Hur kontrollerar jag mitt brunnsvatten?

Vattenprover ska insamlas efter specifika instruktioner och i särskilda provtagningskärl. Vi rekommnderar därför att ni som provtagare kontaktar oss för att få rätt uppsamlingskärl och korrekta anvisningar för insamling av prov.

Proverna ska lämnas in till oss senast klockan 13.00 samma dag som provtagningen görs.

Hittar du inte vad du söker? Ring oss på 031-65 64 70

Share This