Asbest – Allmän utbildning bearbetning

Denna heldagsutbildningen vänder sig till dig som måste ha en Särskild utbildning (allmän) enligt AFS 2006:1, § 19.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som ska leda eller utföra bearbetning och behandling av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha allmän utbildning.

Omfattning
Utbildningen omfattar en heldag. Efter genomgången godkänd kurs erhåller deltagaren ett kursintyg vari utbildningens nivå, omfattning och innehåll framgår.

Syfte
Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt skyddsåtgärder som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller också praktiska moment.

 

  • Vad asbest är och var det kan finnas
  • Gällande föreskrifter
  • Insikt om hälsorisker samt medicinska kontroller
  • Kunskap om säker provtagning av material för analys
  • Kunskap om olika arbetsmetoder
  • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
  • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
  • Nödfallsåtgärder
  • Skyldigheter, inventering, AMP (arbetsmiljöplan)
  • Rapportskrivning och provtagningsstrategier
Asbestsanering av tak

Anmäl dig idag!

Är du intresserad av att delta? Skicka ett mejl till anmalan@safecontrol.se.

 

Våra utbildningar kan du se här.

Datum
16 april 2024
12 november 2024
08.00-17.00

Längd
8 timmar

Kostnad
4 500 per person
(exkl. moms)

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Anmälan
8 april 2024
4 november 2024

anmalan@safecontrol.se

Uppge namnet på utbildningen samt deltagarens namn och e-postadress.

Är ni många?
Kontakta oss för en offert.

 

Kursledare

Jonas Mogvall har mångårig erfarenhet av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Jonas kommer från AddSafe i Sverige AB och är ackrediterad enligt ID06.

Kursledare Jonas Mogvall

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Utbildning

Telefon: 031-65 64 93

förnamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterad sedan 2001 och har flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

Share This