Teknologisk provning (ringprovning)

Safe Control utför teknologisk provning av rör. Med metoderna som utförs undersöker man materialens duktilitet samt eventuell förekomst av sprickor i samband med deformation.

Metoderna nedan brukar vi benämna som ”Teknologisk provning”.

Delmoment som utförs är:

 • Bockprovning
 • Plattningsprovning
 • Ringdragprovning
 • Ringvidgningsprovning 

 

Ringdragprovning

Ringdragprovning utförs på rör med en diameter överstigande 150 mm och en godstjocklek som ej överstiger 40 mm. Innerdiametern ska vara större än 100 mm.

Ringvidgningsprovning

Ringvidgningsprovning på rör med en ytterdiameter från 18 mm upp till 150 mm, med en godstjocklek från 2 till 16 mm.

Teknologisk provning

Vi utför ackrediterad provning av rör

Provningsresultaten utvärderas enligt nationella och internationella standarder.

Ackrediteringsomfattning

 • SS-EN ISO 8491
 • SS-EN ISO 8492
 • SS-EN ISO 8493
 • SS-EN ISO 8495
 • SS-EN ISO 8496

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Ansvarig: Mekanisk provning
Telefon: 031-65 64 98

Andreas Alm
Ansvarig: Mekanisk verkstad
Telefon: 031-65 64 96

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

  Share This