Asbest för konsulter

Välkommen till en heldagsutbildning där du får teoretisk kunskap, bland annat om vad asbest är, var det kan finnas, hantering och hälsorisker.

Målgrupp
Konsulter med ansvar för miljöinventering och/eller som ska leda arbete med asbest eller asbesthaltigt material.

Omfattning
Utbildningen omfattar en heldag. Efter genomgången godkänd kurs erhåller deltagaren ett kursintyg vari utbildningens nivå, omfattning och innehåll framgår.

Syfte
Syftet med utbildningen är att ge deltagaren de teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt skyddsåtgärder som erfordras enligt föreskrifter om asbest. Deltagaren kommer att få kunskap om:

 

  • vad asbest är, dess egenskaper och vart det kan finnas
  • insikt om hälsorisker och medicinska kontroller
  • säker provtagning av material för analys
  • praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
  • gällande föreskrifter
  • byggherrens ansvar, inventering, AMP (arbetsmiljöplan)
  • avfallshantering och kontrollmetoder
  • nödfallsåtgärder
  • rapportskrivning och provtagningsstrategier
Asbestsanering av tak

Anmäl dig idag!

Är du intresserad av att delta? Skicka ett mejl till  anmalan@safecontrol.se.

Våra utbildningar kan du se här.

 

Datum
18 april 2024
14 november 2024
08.00-17.00

Längd
8 timmar

Kostnad
3 950 per person
(exkl. moms)

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Sista anmälningsdag
8 april 2024
4 november 2024

anmalan@safecontrol.se

Uppge namnet på utbildningen, namnet på deltagaren samt dennes e-postadress.

Är ni många?
Kontakta oss för en offert.

 

Kursledare

Jonas Mogvall har en djup kunskap av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Jonas kommer från AddSafe i Sverige AB och är ackrediterad enligt ID06.

Kursledare Jonas Mogvall

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Utbildning

Phone: +46 (0)31-65 64 93

förnamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

Share This