Privatpersoner

Även privatpersoner är välkomna att anlita oss! Vi utför olika typer av analyser avseende miljö- och hälsofarliga ämnen. 

Vi kan hjälpa dig med analyser avseende förekomst av asbest, PCB, PAH, mögel och radon. Vi ombesörjer även analys av dricksvatten från enskilda brunnar.

I vår webbshop kan du välja vilken analys du önskar samt svarstid som passar dig. Vi använder oss av Payson, en säker betalningslösning med kort.

Vattenanalys
Om du önskar kontrollera ditt dricksvatten, vänligen kontakta oss för att erhålla provtagningskärl och uppsamlingsinstruktioner.
Vi nås på 031-65 64 70.

Entreprenad

Analys av enskilt vatten

Visste du att enskilda brunnar bör kontrolleras var tredje år?
Mer information om vattenanalyser »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Marknad
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This