Kvartsdamm

Kvartsdamm (stendamm, respirabelt damm) är cancerogent och förekommer på arbetsplatser där exempelvis sten sågas eller krossas. Den 2 november 2015 kom nya föreskrifter om kvartsdamm i arbetsmiljön.

Kvarts är ett mineral och används i många yrkesområden och ingår i flera bergarter som sandsten, granit skiffer, flinta och kvartsit.

Utsatta yrkesområdena är:

  • Bygg och anläggning
  • Gruvindustrin och stenindustrin
  • Järngjuterier och stålverk
  • Porslinsfabriker och keramiska industrier

Hälsofarligt
Dammet från kvarts innehåller ytterst små partiklar som fastnar i lungorna vid inandning. Där kapslas det in i lungblåsorna och bildar ärrvävnad vilket i sin tur minskar lungkapaciteten med andningssvårigheter, andfåddhet och även ökad belastning på hjärtat som följd.

Utöver detta ökar risken för att man får följdproblem i form av silikos (stendammlunga), KOL, lungcancer och andra cancersjukdomar.

Gränsvärden och regler för kvartsdamm
I Sverige är gränsvärdet för halten kvartspartiklar max 0,1 mg kvarts per kubikmeter luft. Ämnet kvarts har C-märkning vilket innebär att det finns risk för att utveckla cancer vid exponering, om gränserna överskrids.

Arbetsgivaren är skyldig att utföra exponeringsmätningar på arbetsplatser med kvartshaltigt damm. Protokoll från de, i flesta fall, årliga mätningarna ska skickas in till Arbetsmiljöverket.

Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida »

Luftpump för kvartsdamm

Analys av kvartsdamm i luftprov

Vi har luftpumpar kalibrerade för provtagning av kvartsdamm till uthyrning. Under 8 timmar suger den en kontrollerad mängd luft genom ett cellulosafilter. Filtret är förvägt och efter pumpningen vägs det igen, vilket resulterar i en dammvikt (dammhalt).

Genom röntgendiffraktometri (XRD) bestrålas provet för att identifiera kristallint kvarts. Ytterligare analys kan göras för att avgöra dammets innehåll.

Ring och boka luftpumpar på 031-65 64 70
Vid hämtning fås instruktioner om hur provtagningen utförs.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This