Kontroll och Besiktning

När olycka och haveri är ett faktum gäller det att veta – inte gissa orsak. Inte minst för att undvika att historien upprepar sig. Vi är en oberoende och fristående part i haveriutredningar för försvaret, försäkringsbolag, Statens Haverikommision, med flera.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Marknad
Telefon: 031-65 64 93

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi
Telefon: 031-65 64 94

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This